فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی- شناسنامه نشریه
معرفی فصل‌نامه معرفی فصل‌نامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/4 | 
دوره انتشار: فصل نامه
نام فصل‌نامه: عرفانیات در ادب فارسی
زمینه انتشار عرفان و ادبیات
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مدیر مسئول: دکتر رضا صادقی شهپر
سردبیردکتر قهرمان شیری
مدیر داخلی:  دکتر شیما فرجی فر
ویراستار فارسیدکتر شیما فرجی فر
ویراستار انگلیسیدکتر عباس گودرزی
محل انتشار: همدان
آدرس دفتر مرکزی: همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
تلفن تماس :  ۰۹۳۹۲۷۳۰۳۰۸
پست الکترونیکی:    erfaniyat.adabgmail.com
پایگاه اینترنتی :      https://erfaniyat.iauh.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی:
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/find-1.117.26.fa.html
برگشت به اصل مطلب