فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تارگاه erfaniyat.iauh.ac.ir

رایانامه   erfaniyatiauh.ac.ir

adab.erfangmail.com

تلفن: ۰۹۱۸۸۱۷۲۵۴۹

نمابر: ۰۸۱- ۳۴۴۸۱۱۵۹

صندوق پستی۷۳۴

نشانیهمدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، کدپستی: ۶۵۱۳۸

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی:
http://erfaniyat.iauh.ac.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب